Kênh sinh viên Looten International

Đến nội dung chính

Nếu bạn là thành viên, hãy đăng nhập ở đây

◎Quên tài khoản/mật khẩu?

Chào mừng đến với kênh sinh viên Looten International. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ tận hưởng không gian ở đây, nơi bạn có thể truy cập tất cả các tài liệu dành riêng cho sinh viên, cần thiết trước và sau mỗi bài học.

Trước khi bạn đăng nhập, xin vui lòng đọc kĩ thông tin trong phần "Cách sử dụng" nơi chúng tôi trả lời những câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hay có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với giáo viên hướng dẫn lớp của bạn.