Kênh sinh viên Looten International

Đến nội dung chính

Nếu bạn là thành viên, hãy đăng nhập ở đây

◎Quên tài khoản/mật khẩu?

Cách sử dụng cổng thông tin kênh sinh viên

Trang web này được tạo ra dành riêng cho học viên, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và các lớp học được tổ chức bởi các giáo viên của Looten International. Các học viên của trường ngôn ngữ quốc tế Looten International, La petite ecole cũng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ này.

Các học viện giáo dục có mong muốn cung cấp cho sinh viên của mình cơ hội tham dự lớp học hay sử dụng cổng kênh thông tin sinh viên của chúng tôi xin vui lòng liên lạc theo mẫu Mẫu đăng kí.

Trang này sẽ giúp định hình học viên để bắt đầu với cổng thông tin kênh sinh viên.

1. Chọn ngôn ngữ sử dụng.

Giao diện cổng thông tin cũng như nội dung giáo dục được thiết lập sẵn cho một số ngôn ngữ. Ngôn ngữ sử dụng có thể được lựa chọn bằng cách chọn vào quốc kỳ ở đầu trang. Chuyển đổi ngôn ngữ sử dụng không ảnh hưởng tới bất kỳ ngôn ngữ đang được học hay nội dung bài giảng.

2. Đăng ký và cài đặt.

Các thông tin được yêu cầu để sinh viên có thể đăng ký tài khoản truy cập vào cổng thông tin (Mã khóa học, Tên đăng nhập, Mã số đăng ký ) được cung cấp trực tiếp tới từng sinh viên thông qua các giáo viên hay đơn vị quản lí cơ sở giáo dục của trường đại học, cao đẳng. Đối với những sinh viên chưa nhận được thông tin đăng nhập tài khoản xin vui lòng liên lạc với giáo viên hay phòng hỗ trợ quản lí của trường đang theo học. .

Sau khi nhận được thông tin đăng ký, sinh viên phải đăng ký tài khoản truy cập thông qua trang Người dùng đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công tài khoản, sinh viên có thể đăng nhập hệ thống và sử dụng các chức năng có sẵn cũng như truy cập vào nguồn tài nguyên học tập phong phú.

Việc đăng ký tài khoản chỉ có thể được thực hiện một lần. Sau khi đăng ký tài khoản, sinh viên có thể khôi phục tài khoản người dùng cũng như mật khẩu truy cập thông qua trang Khôi phục tài khoản.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, sinh viên sẽ được yêu cầu truy cập vào trang cài đặt và điều chỉnh cấp độ bài học.

3. Tạo và sử dụng Bookmark.

Chúng tôi khuyến khích các bạn tạo bookmark (đánh dấu mục yêu thích) cho khoá học của mình để dễ dàng tìm lại được khi cần thiết. Dưới đây là một số cách tạo bookmark trên một số trình duyệt thường sử dụng:

4. Xem xét và thực hành.

Công thông tin kênh sinh viên này được sử dụng như một phần mở rộng của chương trình học. Điều này có nghĩa là, học viên sinh viên được tự do tham khảo, nghe hay thực hành các bài học mà mình đã học bất cứ khi nào.Việc sử dụng cổng kênh thông tin sinh viên này không có bất cứ ảnh hưởng gì tới việc tham gia lớp học.