Kênh sinh viên Looten International

Đến nội dung chính

Nếu bạn là thành viên, hãy đăng nhập ở đây

◎Quên tài khoản/mật khẩu?

Kênh sinh viên Looten International

Kênh sinh viên Looten International được tạo ra nhằm hỗ trợ các học viên, đối tác cũng như các sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng liên kết với Looten International như một phần mở rộng của lớp học. Chỉ có các học viên, sinh viên đang theo học các lớp được tổ chức giảng dạy bởi Looten International, các trường liên kết với Looten International có thể truy cập trang web và những ứng dụng liên quan. Với cổng thông tin kênh sinh viên này, bạn có thể truy cập vào:

  • Văn bản, bản dịch hay những tệp tin ghi âm các bài học đã được học trên lớp.
  • Ngữ pháp và từ vựng được học trên lớp.
  • Bài tập nghe hiểu trên lớp.
  • Bài tập ngữ pháp có liên quan.
  • Thực hành những bài kiểm tra TOEIC.
  • Thông tin chung về lịch học và kì thi

Để biết thêm thông tin chi tiết về giáo viên và các lớp học của chúng tôi,xin vui lòng tham kháo tại trang Hỗ trợ ngôn ngữ giáo dục